تاکید مجدد وزیر ارتباطات: ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به گوشی‌ های کمتر از ۳۰۰ دلار تعلق می‌گیرد

تب‌های اولیه

جواد آذری جهی در یک مصاحبهرادیویی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، اعلام کرد که در جهت ثبات از طریق سامانه نیما مورد نیاز برای های ی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد مقاله های مرتبط دلار ۴۲۰۰به ، و تخصیص داده می شودبه گفتهوی، های دسته بندی گروه دوم هم که بیش از ۳۰۰ دلار قیمت دارند در دسته بندی گروه سوم جای می گیرند که با تهیه مورد نیاز می توانند نسبت به واردات آن ها اقدام کنند وی عامل دوم در تثبیت های را تعیین تکلیف نرخ اعلام کرد و افزود با ایجاد ثانویه مشکلی در تامین نیاز وجود ندارد که برای تامین نیاز کوتاه مدت بیش از ۱۰۰ هزار توقیف شده از متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به عرضه خواهد شد علاوه بر این، بخشی از های در انتظار ترخیص از گمرک هستند تا روانه شوند و با شرایط ی، کمبودی در این محصولات وجود ندارد وی همچنین درباره آزادسازی قیمت اینترنت در اعلام کرد که تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی تر میان تورهای ارتباطی ک می کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است و با وجود اینکه اینترنت میان سه تور رقابتی است، نرخ اعمال شده در حوزهموردنظر پایین تر از نرخ مصوب است وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از اینترنت ثابت از طریق شرکت تامین می شود، گفت فضای این بخش تا رقابتی نبوده اما با شرایطبه جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت ها، فضای رقابتی میان شرکت ها به وجود می آید هنوز انحصار شرکت در حوزهاینترنت ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های تامین کنندهاینترنت را به دنبال دارد بیشتر بخوانید وزیر فیلتر نمی‌شود، رفع فیلتر # مستلزم اقدام دادستانی # وعده دوباره وزیر برای ثبات تا هفته آینده واکنش جهی به ادعای میزبانی وزارت از کلاینت‌های داخلی وزیر بخش بزرگتری از لیست‌ تخصیصی ی منتشر نشده است اصلاح مدل فروش ه های اینترنت حجمی در تورهای


تاکید مجدد وزیر ارتباطات: ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به گوشی‌ های کمتر از ۳۰۰ دلار تعلق می‌گیرد

which_wordpress_blog: 
https:///?p=|||