تأخیر در اولین بارداری و آندومتریوز؛ عامل ناباروری

تب‌های اولیه

نی نی سایت فاطمهدر حاشیه پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی گفت بیماری های نازایی طیف گسترده ای را به خود اختصاص داده ولی خوشبختانه با سیاست های های زیادی برای دان نازایی در حال انجام گرفتن است مسئول ریزی نازایی پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی افزود متخصصین زنان من است به دلیل ماهیت کارشان زمان زیادی برای مطالعه نداشته باشند ولی شرکت در این کنگره ها که تازه های علمی و مباحث مورد توجه را ارائه کرده و به روز رسانی می کند از اهمیت زیادی برخوردار است استادیار بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بر اساس گزارشات درصد زوج ها در معرض خطر نازایی قرار دارند، یادآور شد آمار جدیدی در ارتباط با میزان نازایی در نداریم ولی بر اساس مراجعات می توان گفت درصد نازایی در حال افزایش است سروی با تأکید بر اینکه تاخیر در اولین بارداری عملکرد تخمدان را کاهش داده و یکی از دلائل نازایی محسوب می شود ، تصریح کرد با توجه به اینکه امروزه زوج ها می خواهند با ریزی اقدام به بارداری نمایند سن اولین بارداری را به تاخیر می اندازند که میتواند مشکل آفرین باشد وی در ادامه آندومتریوز را از دیگر عل ناباروری دانست که امروزه بیشتر شده است و گفت نازایی ان شیوع جهانی داشته که کاهش عملکرد اسپ از جمله دلایل آن است استادیار بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه این مساله چند بعدی بوده و برخی از تحقیقات نشان از آلاینده های محیطی در این زمنیه دارد ، اظهار کرد از جمله روش های دانی ناباروری است که درصد موارد با موفقیت بوده است و در مواردی که دان ناباروری با هیچ یک از روش های رایج من نباشد موضوع رحم اجاره ای ، اهدای جنین و تخ مطرح می شود سروی در پایان در رابطه با فریز تخ نیز خاطر نشان کرد این مساله ا در انجام می شود ولی باید توجه داشت که میزان حاملگی در تخ فریز شده کمتر از تخ تازه است منبع فارس


تأخیر در اولین بارداری و آندومتریوز؛ عامل ناباروری

which_wordpress_blog: 
https://grandmhmhotel.wordpress.com/?p=80|||145091870!!!https://nargesgoldozi.wordpress.com/?p=22|||145654855