تاثیر افسردگی بارداری بر سلامت روان کودک

تب‌های اولیه

نی نی سایت تصور می شود افسردگی حداقل بر یک زن از هر ۵ زن در ماه های آخر بارداری و بلافاصله بعد از زایمان، تاثیر می گذارد علائم آن با کم حوصلگی و احساس نومیدی است اما می تواند برخی از عل دیگر نظیر تغییر در ترکیب شیمیایی مغز را نیز به داشته باشد مطالعه قبلی همین تیم تحقیق نشان می داد که افسردگی در طول بارداری بر رشد نوزاد در داخل رحم و همچنین پیوند بین مادر و نوزاد بعد از تولد تاثیر می گذارد حال همین محققان نشان داده اند که افسردگی یا اضطراب می تواند موجب کاهش آنزیم جفت که هوون استرس موسوم به کورتیزول را تجزیه می کند، شود و بدین ترتیب جنین بیشتر در معرض این هوون قرار می گیرد همچنین من است جنین تحت تاثیر استرس در معرض تغییرات سلولی قرار گیرد، بطوریکه تجلی ژن تغییر کند و بر سلامت روان کودک در دوره نوجوانی تاثیر گذارد منبع مهر


تاثیر افسردگی بارداری بر سلامت روان کودک

which_wordpress_blog: 
https://ranginkamancart.wordpress.com/?p=22|||145654001