سقط و افسردگی چه رابطه‌ای دارند؟

تب‌های اولیه

نی نی سایت محققان در این مطالعه، که در مجله پزشکی انگلیس به چ رسیده است، مطالعه ای را که پیش تر در انجام شده بود مبنی بر اینکه سقط با افزایش خطر افسردگی در مادر است، به چالش کشیدند در این پروژه، تیم تحقیقاتی با سرپرستی پروفسور نانسی روسو از ایالت آریزونا، با مطالعه بر روی ۱۲۴۷ زن، دریند که زنانی که با سقط روبه رو شدند، کمتر از زنانی که با بارداری ناخواسته روبه رو بودند دچار افسردگی شدند عل دیگری به غیر از سقط مانند شرایط مالی و اجتماعی نیز می تواند باعث بروز افسردگی شود محققان معتقدند که در نظر گرفتن شرایط روانی مادر پیش از بارداری و سقط، بهتر می تواند عل بروز افسردگی را بیان کند آن ها توصیه می کنند که زوج ها برای بارداری خود ریزی کنند تا کمتر دچار افسردگی شوند تقریبا یک سوم بارداری ها در انگلیس ناخواسته هستند و مادران را شوکه می کنند که یکی از عل بروز افسردگی در آن ها است به گفته مؤسسه ملی بهداشت و دان، امروزه می توان با ریزی، سالانه جلوی ۷۰ هزار بارداری ناخواسته و درنتیجه بروز افسردگی را گرفت

منبع سلامتیسم


سقط و افسردگی چه رابطه‌ای دارند؟

which_wordpress_blog: 
https:///?p=|||!!!https://alinakhjavaniart.wordpress.com/?p=25|||145653788